NASZE PODRÓŻE

Zapiski pasjonatów zwiedzania

TRASA WYCIECZKI

Litwa i Łotwa - trasa wycieczki


WARTE ZAPAMIĘTANIA

Ścisłe relacje Polski z Litwą sięgają jeszcze średniowiecza. Związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego został zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych dokumentach i ostatecznie ugruntowany aktem unii lubelskiej 1569 roku, tworzącym wspólne państwo - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Oba kraje połączyła osoba władcy. Był nim wielki książę litewski Jogaila (Władysław II), który w zamian za tron Polski zobowiązał się do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy oraz poślubienia królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej. Władysław II Jagiełło zapoczątkował dynastię Jagiellonów, która zasiadała na polskim tronie przez 187 lat.

Władysław Jagiełło Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki


CIEKAWE HISTORIE

Stosunki pomiędzy obydwoma krajami nie zawsze były poprawne. Ksztaltowanie się państwa litewskiego po I wojnie światowej zdominował spór z Polską o Wilno. Konflikt przybrał formę walki zbrojnej i zakończył go dopiero podpisany w Suwałkach rozejm w którym Polska zaangażowana w wojnę z bolszewikami zgodziła się na przyznanie Wilna Litwie. Jednak umowa ta nie weszła w życie z powodu buntu dyzwizji litewsko- białoruskiej pod dowództwem gen. Żeligowskiego i powstania odrębnego państwa Litwy Środkowej. W 1922 r. ten efemeryczny twór został włączony do Polski. Rząd Litwy zmuszony był przenieść stolicę do Kowna, a cała sprawa spowodowała całkowite zerwanie stosunków z Polską do 1938 r.

znaczek pocztowy Litwy Środkowej


INTERESUJĄCE FAKTY

Karaimi to licząca kilka tysięcy osób grupa etniczna i religijna wyznająca karaimizm. Jej początki sięgają okresu Pierwszej Świątyni, zaś jako odrębna religia wyłoniła się ostatecznie na przełomie VII i VIII w. z judaizmu. Znaczna część Karaimów wschodnioeuropejskich zamieszkujących Litwę, Ukrainę, Polskę i Rosję ma pochodzenie tureckie. Według historii powtarzanej w gminach karaimskich w Trokach, Haliczu i Łucku Karaimów na Litwę przesiedlić miał książę Witold. Przesiedleńcami tymi miały być 383 rodziny pochodzące z miast Czufut-Kale, Mangup i Sołchat na Krymie. W rzeczywistości początki karaimskiego osadnictwa w Trokach sięgają prawdopodobnie czasów panowania na Litwie księcia Olgierda i Kiejstuta czyl pierwszej połowy XIV w.

Karaimi z Trok w tradycyjnych strojach


WARTO ZOBACZYĆ

Położona nad Morzem Bałtyckim Połąga to największy i najbardziej znany litewski kurort. Miasto zawdzięcza to swoim ówczesnym właścicielom Tyszkiewiczom, którzy pod koniec XIX w. zbudowali tutaj przystań, molo oraz pierwsze budynki zdrojowe. Uzdrowisko szybko stało się popularne w polskich kręgach artystycznych. Bywali w nim Stanisław Witkiewicz, który malował tu pejzaże marynistyczne i zaprojektował dom zdrojowy w polskim stylu narodowym. Witraże w miejscowym kościele wykonał słynny warsztat Żeleńskich z Krakowa, a zaprojektował je bratanek Jana - Stefan Matejko. W Połądze bywali Lucjan Rydel, Tadeusz Miciński i malarz Leon Wyczółkowski. Władysław Reymont dokończył w Połądze pisanie powieści "Chłopi".

plaża w Połądze - fotografia z okresu międzywojennego


FLESZ HISTORII

W Kłajpedzie w 1672 roku został ścięty Krystian Kalkstein-Stoliński, pułkownik polskich wojsk koronnych, jeden z przywódców opozycji antyelektorskiej w Prusach Książęcych i rzecznik ich zespolenia z Polską. Kalkstein prowadził działalność opozycyjną na sejmach pruskich, ale zastraszony represjami, wycofał się z działalności politycznej. Bliscy krewni pułkownika oskarżyli go o spisek i obrazę majestatu księcia elektora. Kalkstein stanął przed sądem i został skazany na dożywotnie więzienie. Dzięki interwencji księcia Bogusława Radziwiłła surową karę zamieniono mu na pięć tysięcy talarów grzywny, której jednak nie zapłacił i uciekł do Warszawy. W wyniku intryg został porwany przez agentów elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, wywieziony z Polski i stracony. Krystian Kalkstein-Stoliński był pierwowzorem postaci pułkownika Krzysztofa Dowgirda, głównego bohatera polskiego serialu telewizyjnego z lat 70-tych "Czarne Chmury".

Leonard Pietraszak w roli pułkownika Dowgirda


O TYM WARTO WIEDZIEĆ

W leżącym 25 km od Rygi Salaspilis została stoczona w 1605 roku słynna bitwa pod Kircholmem. Było to jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej, które miało miejsce w czasie polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty w latach 1600-1611. Czterotysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, głównie dzięki użyciu przez wodza litewskiego husarii jako siły przełamującej, rozgromiły ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką pod dowództwem Karola Sudermańskiego. Karol IX ocalał jedynie dzięki rajtarowi Henrykowi Wrede, który oddał swego konia monarsze, zaś Szwedzi zostali zmuszeni do odstąpienia od oblężenia Rygi.

Fragment obrazu Wojciecha Kossaka - Bitwa pod Kircholmem


CIEKAWOSTKI Z PRZESZŁOŚCI

Dzisiejsza stolica Łotwy Ryga znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej zaledwie przez 60 lat (1561-1621) i trudno tutaj znaleźć jakieś znaczące ślady naszej obecności. W kościele św. Jakuba posługę sprawował i wygłaszał kazania Piotr Skarga. W 1582 roku król Stefan Batory ze swej rezydencji na zamku przychodził do tego kościoła na msze. Zamek w Rydze był rezydencją polskich namiestników m.in. Jana Hieronima Chodkiewicza i księcia Jerzego Radziwiłła, a przy uliczce Polska Brama (Polu Gate) znajduje się kościół Matki Boskiej Bolesnej z 1784 roku, który został wzniesiony w związku z obecnością w mieście polskojęzycznej ludności katolickiej. Natomiast w Domu Bractwa Czarnogłowych został podpisany w 1921 roku traktat pokojowy kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Tablica z nazwą ulicy Polska Brama


Litwa, Łotwa

Maj 2015

Elewacja kościoła Bernardynów

Wyjazd na Litwę i Łotwę był podobnie jak wycieczka na Ukrainę, rodzajem sentymentalnej podróży w przeszłość. Ślady polskości widoczne są tu na kazdym kroku, pomimo usilnych działań rządu pragnącego je zminimalizować. Historii nie da się jednak oszukać, ponad 400 lat wspólnych dziejów odcisnęło trwałe piętno dosrzegalne nawet przez laika. Szczególnie widoczne w Wilnie, które niczym nie różni się od innych polskich miast.

Przygotowując się do wyjazdu, świadomie zrezygnowałem z odwiedzenia Estonii. Mając do dyspozycji tylko tydzień, uznałem, że odwiedzenie wszystkich ciekawych miejsc na Litwie i Łotwie całkowicie wypełni dostępny mi czas. Na miejscu okazało się, że miałem rację. Jako środek transportu wybrałem autobus, co okazało się trafną decyzją. Jedynym słabym punktem wyjazdu oakazła się pogoda. Prognozy były optymistyczne, jednak zawsze okazywało się, że zamiast słońca są chmury, a zamiast chmur deszcz. Szczególnie dotkliwie odczułem to podczas wycieczki do Kiejdan, kiedy cały dzień lało jak z cebra.


LITWA

Troki


kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w. dworek przy dawnej targowicy Kościół farny Nawiedzenia NMP barokowe wnętrza kościoła cudowny wizerunek Matki Boskiej Trockiej korona obrazu z 1718 r. przydomowa kapliczka jezioro Tataryszki drewniany pomost prowadzący do zamku brama wjazdowa na podzamcze kazamata baszta południowo-zachodnia górny zamek na pierwszym planie 33 metrowy donżon gotycka Sala Gościnna siedziska wielkoksiążęce litewska flaga miejscowy artysta przy pracy jezioro Galwe zamek trocki widoczny znad tafli wody Zamek na Wyspie w całej okazałości ulica Karaimska w drodze do domu kenesa - dom modlitewny z XVIII w. wieżyczka kenesy jadłodalnia serwująca specjały kuchni karaimskiej kibiny czyli pierogi z siekanym mięsem typowy dom karaimski o trzech oknach ozdobne detale architektoniczne stary cmentarz karaimski z XV w. stela nagrobna

Troki są malowniczo położone wśród polodowcowych jezior na Pojezierzu Wileńskim. Jednak będący wizytówką pierwszej stolicy Litwy, średniowieczny zamek nie był tym, co szczególnie przykuło moją uwagę. Troki zamieszkują także karaimi, których jeszcze w śreniowieczu sprowadził z Krymu wielki książe Witold. Dzięki temu mogłem podziwiać ich oryginalne domostwa, kenesę, stary cmentarz założony w XV w., a także spróbować tradycyjnych karaimskich potraw.


Wilno


Ostra Brama Kaplica Ostrobramska cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej wota dziękczynne brama cmentarza na Rossie grobowiec z sercem marszałka Piłsudskiego i szczątkami jego matki ozdobny nagrobek slejka cmentarna prace restauratorskie wzlatujący anioł obok kaplicy przedpogrzebowej Brama Miednicka relief nad bramą przedstawiający Pogoń ulica Ostrobramska kopuły kościoła św. Kazimierza Rokokowa brama na podwórzec klasztoru Bazylianów tawerna przy Placu Ratuszowym przejście w budynku filharmonii, w głębi kościół Wszystkich Świętych ratusz miejski monumentalna fasada kościoła św. Kazimierza detal architektoniczny Wnętrze świątyni Hotel Narutis w którym mieszkał Józef Ignacy Kraszewski skwer Sirvydo, w głębi kościół św. Ducha detal architektoniczny na ścianie kościoła św. Janów dzwonnica kościoła św. św. Janów fasada kościoła św. św. Janów i dzwonnica rokokowy zespół ołtarza głównego z XVIII w. Fresk na jednym z pilastrów dziedziniec Obserwatorium dom w którym mieszkał Juliusz Słowacki uliczka św. Michała impresja renesansowy kościół św. Michała Archanioła kościoły św. Anny i Bernardynów św. Franciszka fasada św. Anny w stylu gotyku płomienistego wnętrze kościoła św. Anny masywana fasada kościoła Bernardynów pomnik Adama Mickiewicza Republika Zarzecza główny plac Zarzecza z figurą Anioła w drodze do cerkwi kopuły cerkwi Przeczystej Bogarodzicy z XIX w. kawiarniane stoliki przy Placu Rauszowym zagubiona kawiarenka pomnik Giedymina przy Placu Katedralnym zamek Dolny Baszta Giedymina panorama miasta z Zamku Górnego dach katedry z figurami świętych i dzwonnica pamiątkowa fotka na Górze Zamkowej katedra św. Stanisława i dzwonnica katedralna monumentalny portyk gucewiczowski beztroska zabawa figury Jagiellonów na bocznych elewacjach katedry zlituanizowane klasycystyczne wnętrze barokowa kopuła kaplicy św. Kazimierza posrebrzane posągi Jagiellonów cudowny wizerunek św. Kazimierza Widok dzwonnicy z portyku Gucewicza Aleja Giedymina flaga litewska barokowa Komnata Tronowa gobelin przedstawiający Aleksandra Wielkiego kafel z Pogonią kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu monumentalna fasada barokowe wnętrze kościoła Sklepienie i ściany pokrywają ornamenty i sztukaterie alegoria zwycięstwa ambona w kształcie łodzi memento mori modlitwa Góra Trzykrzyska panorama miasta z Góry Trzykrzyskiej chwila wytchnienia wileńskie smakołyki Surowa bryła klasztoru Bazylianów Cela Konrada spacer ratusz nocą fontanna przy Placu Ratuszowym czas wracać do domu

Wilno wprost mnie oczarowało. Ślady polskości obecne są tutaj na każdym kroku. Miasto było rezydencją aż szesnastu królów Polski, którzy jednocześnie nosili tytuł wielkich książąt litewskich. W Wilnie można znaleźć mnóstwo pamiątek po Adamie Mickiewiczu, a najbardziej niezwykłym miejscem jest Ostra Brama wraz z Obrazem Matki Boskiem Ostrobramskiej, której kult spopularyzował poeta w "Panu Tadeuszu". Jednak najbardziej utkwiło mi w pamięci przypadkowe spotkanie na Górnym Zamku młodych polskich turystów, którzy w pewnym momencie rozwinęli naszą flagę, pozując z nią do pamiątkowego zdjęcia.


Kowno


ulica Wileńska renesansowa kamienica kamieniczki wokół katedry kowieńskiej Bazylika archikatedralna św. św. Piotra i Pawła nawa główna wspaniały ołtarz z XVIII w. projektu Tomasza Podhajskiego ambona sklepienie kolebkowe obraz Michała Andriollego, ilustratora dzieł Mickiewicza zabytkowa apteka północna pierzeja Placu Ratuszowego dachy, dachy malowniczy zaułek wstęp wzbroniony pojezuicki kościół św. Franciszka Ksawerego ku pamięci Władysława Starewicza Seminarium duchowne stara furta wieże widoczne z podworca Kurii Arcybiskupiej ratusz zwany Białym Łabędziem gotycko-renesansowa kamienica z attyką schodkową Dom Perkuna z końca XV w. kamienne pinakle zdobiace fasadę schody prowadzące na piętro malownicza uliczka valanciaus kościół Wniebowzięcia NMP na nadniemeńskiej skarpie uliczka prowadząca na brzeg Niemna pokrywa studzienki deszczowej z herbem Kowna pozostałości umocnień zamkowych kościół św. Jerzego wieża ratuszowa renesansowa zabudowa starówki okno z okiennicami wyludniona ulica Wileńska detale architektoniczne kowieński deptak Aleja Wolności Spacer w deszczu dawna cerkiew św. św. Piotra i Pawła

Kowno przywitało mnie i pożegnało w strugach deszczu. Żadne miasto nie prezentuje się w takich warunkach korzystnie i tak też było w tym przypadku, a szkoda bo Kowno ma wiele do zaoferowania. Wprawdzie rynek czy Arcgikatedra nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale za to główny depatak miejski - ulica Wileńska, pełna malowniczych fasad i stylowych kawiarenek wywarła na mnie duże wrażenie. Wisienką na kowieńskim torcie jest natomiast Dom Perkuna, będący średniowieczną kamienicą w stylu gotyku płomienistego.


Klasztor w Pożajściu


Morze Kowieńskie wielka brama klasztoru Łaciński napis nad bramą - kobietom wstęp do klasztoru jest wzbroniony aleja prowadząca do klasztoru foresteria czyli dom pielgrzyma bogato zdobiony sufit w tzw. Świętej Bramie fresk nawiązujący do historuu św. Benedykta zabudowania klasztorne i kościół metalowa chorągiewka pamiątkowa fotka dawny refektarz i kuchnia klasztorna drzewo i kamień kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny studnia widok kościoła z krużganków zegar eremy kapitularz sztukaterie i freski na sklepieniu wnętrze kościoła fundacji Paców kopuła prezbiterium nowatorska konstrukcja na planie regularnego sześcioboku polichromia Michelangelo Palloniego w obrazach dominuje tematyka starotestamentowa mnich

Kameduli zgodnie z regułą lokowali swoje eremy w miejscach gdzie jest woda, las i wzgórza. I tak też było w przypadku eremu w Pożajściu, powstałego w XVII w. z fundacji potężngo litewskiego rodu Paców. Trudy kiepskigo dojazdu w pełni rekompensuje przepięknie położony klasztor i kościół, który był w swoich czasach rewelacją architektoniczną. Najbardziej zachwycił mnie przepyszny barokowy wystrój świątyni, zbudowanej na planie regularnego sześcioboku.


Skansen w Rumszyszkach


Muzeum Kultury Ludowej w Rumszyszkach kościół rynek figura św. Floriana studnia okno biuro urzędnika państwowego szkoła podstawowa klasa z początku ubiegłego stulecia studnia żmudzka chata bogato zdobione okennice chłopska zagroda żołnierz napoleoński działa chłopka przed chatą duchowieństwo w drodze na kwatery dragoni wioska na Suwalszczyźnie waietrak dom z gankiem okno żuraw ul wiosna barć samobitnia swojskie klimaty auksztota przydrożna kapliczka scena z wieczerzy pańskiej chata kryta strzechą przydomowa kapliczka dworek ozdobne okiennice

W przewodniku przeczytałem, że odwiedzając Rumszyszki można za jednym zamachem poznać style budownictwa ze wszystkich regionów Litwy. I faktycznie nie było w tym stwierdzenie krzty przesady. Oryginalne chaty, kościółki, młyny, wiatraki, kapliczki i krzyże pochodzące z Auksztoty, Wileńszczyzny, Suwalszczyzny, Żmudzi oraz kraju Kłajpedy wypełniały cały obszar skansenu. Dodatkową atrakcją była możliwość podpatrzenia, kręconego w czasie mojej wizyty filmu dokumentalnego o wyprawie Napoleona na Rosję w 1812 r.


Kiejdany


Fasada zboru kalwińskiego wejście do zboru ratusz wielki rynek pomnik Radziwiłłów kamieniczki Dom Szklarzy synagogi przy Placu Starego Rynku Dom Rektorów drewniany kościół św. Józefa drewniana bryła kościoła z początku XVIII w. detale fasady wnętrze modlitwa organy cerkiew Przemienienia Pańskiego kościół ewangelicko-luterański z XVII w. kaplica

Niestety, ale nie mogłem w pełni docenić uroków tego przepięknego miasteczka, będącego siedzibą rodową Radziwiłłów, a uwiecznionego na kartach "Potopu" przez Henryka Sienkiewicza. Zwiedzanie z parasalem, przewodnikiem i aparatem fotograficznym w ręku nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza jeśli jeszcze trzeba uważać, aby nie ochlapały cię przejeżdzające samochody. Mimo tego Kiejdany w deszczu prezentowały się bardzo dostojnie.


Góra Krzyży


Kryziu Kalnas Góra Krzyży w całej okazałości pamiątkowa fotka figura Chrystusa krzyże krzyże Chrystus Frasobliwy główna aleja kapliczka krzyże krzyże tablica pamiątkowa aleja krzyże plakieta z Matką Boską krzyże krzyże krzyże chaczkar różańce kapliczka Krzyże Katedra św. św. Apostołów Piotra i Pawła masywama brama wejściowa baszty podkreślają obronny charakter budowli olśniewające białe wnętrze pomnik zwycięskiej bitwy pod Szawlami z 1236 roku symbol miasta - Złoty Chłopiec

Odwiedzenie Kryžiu kalnas czyli Góry Krzyży leżącej pod Szawlami, nie powinno zająć więcej niż dwie godziny, a ja musiałem poświecić na to pół dnia. Jednak podróżując transportem publicznym trzeba liczyć się z takimi niedogodnościami. Nazwa "Góra Krzyży " jest zdecydowanie przesadzona, natomiast ponad 150 tysięcy krzyży gromadzonych w tym miejscu od upadku Powstania Listopadowego, sprawia niesamowite wrażenie.


Wybrzeże Bałtyckie


fasada neobarokowego domu pomnik millenijny dom z arkadami plan Kłajpedy Ssrzynka pocztowa pomnik kominiarza pasaż Fryderyka winiarnia czas na małą czarną dzikus wszechobecny mur pruski mur pruski dom z XVIII w. na starówce Ozdobne okiennice mur pruski oryginalny dom z XVIII w. okno metalowa chorągiewka stary spichlerz okiennice plac Teatralny budynek tatru z końca XVIII w. relief w tympanonie budynku symbol miasta - pomnik Taravos Anike poranna lektura Plac Tatralny od strony południowej Most Giełdowy przyjdzie, nie przyjdzie pomnik rybaka syrena żaglowiec Meridianas rzeka Danes bałtyckie małże barki przy Starej Przystani Promowej rzeźba Pocałunek prom na Mierzeję Kurońską pomnik zjednoczenia pomnik radzieckich wyzwolicieli Kłajpedy deptak prowadzący na molo molo w Połądze pamiątkowa fotka wędkarze obfity połów Babka Bycza widok z molo w kierunku plaży coś na ząb stary wyga sztuka oczekiwania mewa plaża w Połądze na plazy drewniana willa z początku ubiegłego wieku willa pogańska rzeźba w Parku Botanicznym neogotycka kaplica na Górze Biruty Pałac Tyszkiewiczów z końca XIX w. jedna z sal z oryginalnym wyposażeniem pałacowy taras staw w Parku Botanicznym harmonia

Na litewskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego odwiedziłem Kłajpedę oraz Połągę. Leżąca u ujścia rzeki Dangi Kłajpeda to miasto o niemieckich korzeniach, a jego wizytówką jest wszechobecny mur pruski. Natomiast mile zaskoczyło mnie letnisko Połąga. Ten malowniczy kurort nazywany niegdyś "Nadbałtyckim Zakopanem" urzeka XIX w. drewnianą zabudową. Największe wrażenie zrobiło na mnie Muzeum Bursztynu, mieszczące się w pałacu Tyszkiewiczów, byłych właścicieli Połągi.ŁOTWA

Ryga


Pomnik Wolności statua Wolności ryska secesja detal architektoniczny kamienice w dzielnicy art nouveau dekoracyjna fasada skrzydlaty lew kamienica w stylu Art Nouveau detal architektoniczny mantrykory gorgony kopuły cerkwi Narodzenia Chrystusa ikona do adoracji Baszta Prochowa i dom z herbami mury miejskie przy uliczce Torna herb Rygi Brama Szwedzka kościół św. Jakuba łotewska flaga na budynku parlamentu kamieniczki Trzech Braci relief głowy lwa Brama Szwedzka od strony uliczki Aldaru uliczny artysta detal architektoniczny kamieniczka w stylu niderlandzkim zamek ryski z XIV w. szyld turyści przy Placu Katedralnym malowniczy zaułek Plac Katedralny, pierzeja południowa coś na ząb ryska katedra kościół św. Jana dom kotów symbol Rygi chwila wytchnienia przy Livu Square łotewski smakołyk budynki Małej i Wielkiej Gildii herb Kurlandii pomnik Czerwonych Strzelców Łotewskich Gmach Akademii Nauk przypominający Pałac Kultury i Nauki Zamek Światła nowoczesność i tradycja malownicza uliczka dawny konwent dla wdów relief Chrystus i grzesznicy z XVII w. muzykanci z Bremy kościół św. Piotra portal z dolomitu kircholmskiego Plac Ratuszowy figura św. Jerzego i wieża ratuszowa Dom Bractwa Czarnogłowych detale architektoniczne rzeźba zdobiąca attykę figurki rzymskich bogów zegar astronomiczny

Wielokulturowa Ryga robi wrażenie nawet na największych dyletantach. Jej sercem jest starówka, pełna mieszczańskich kamienic, gmachów kupieckich gildii, pozostałości murów obronnych oraz stylowych kawiarenek przy wąskich brukowanych uliczkach. Jednak największe wrażenie zrobiła na mnie ryska architektura secesyjna. Wiele stylowych kamienic zostało zaprojektowane przez łotewskiego architekta Michaiła Eisensteina, ojca słynnego reżysera Siergieja.


Letnisko Jurmała


samotna wierzba dawny budynek poczty wiatrowskaz dom zdrojowy Ozdobna wieżyczka dom zdrojowy symbol Jurmały wiatrowskaz Jurmała Majori Drewniany budynek emilii racene plaża mewa spacer zakochani

Ze względu na ograniczenia czasowe musialem wybierać pomiędzy leżącym koło Rygi Salaspilis, a kurortem Jurmała. Zdecydowałem się na drugą opcję, gdyż w Salaspilis zobaczyłbym tylko skromny pomnik upamiętniajacy bitwę pod Kircholmem. Natomiast leżąca nad Zatoką Ryską Jurmała Majori urzekła mnie starą letniskową zabudową, zaś spaacer po szerokiej, piaszczystej plaży był pomimo pokrapującego deszczu, bardzo miłym doświadczeniem.


Park Narodowy Gauja


kościół ewangelicki w Siguldzie rezydencja Kropotkinów ruiny zamku krzyżackiego zamkowy dziedziniec resztki dawnej świetności panorama zamku turaidzkiego rzeka Gauja w głębi posiadłość rodu Lieven park narodowy Gauji dolina rzeki Gauja zamek turaidzki pozostałości zamku w Krimuldzie dawne zabudowania dworskie Park Narodowy Gauja Park Narodowy Gauja dzierzba gąsiorek Park Narodowy Gauja jaskinia Gutmana staw miejscowy wędkarz drewniany kościółek z XVIII w. surowe wnętrze ewangelicko-luterańskiej świątyni skromny ołtarz grób Róży Turaidzkiej zamkowy park brama zamkowa tradycyjny strój łotewski pozostałości hypocaustum dziedziniec zamkowy panorama okolicy z Głównej Wieży rzeka Gauja

Wizyta w Parku Narodowym Gauja to wycieczka w przeszłość. Wspaniałą przyrodę rezerwatu uatrakcyjniają pozostałości średniowiecznych zamków obronnych, zbudowanych przez Kawalerów Mieczowych oraz biskupa ryskiego Alberta. Spacer doliną rzeki Gauja był prawdziwą przyjemnością. Jednak największe wrażenie zrobił na mnie zapierający dech w piersiach widok z wieży w Turaidzie na dolinę rzeki Gauja.
Wasze komentarze: