NASZE PODRÓŻE

Zapiski pasjonatów zwiedzania

TRASA WYCIECZKI

Słowacja - trasa wycieczki


INTERESUJĄCE FAKTY

Kiedy zwiedzałem zamek w Starej Lubowli, przewodniczka nawet nie zająknęła się, że to miejsce przez prawie 360 lat należało do Polski na podstawie tzw. Zastawu Spiskiego. W 1412 r. doszło do zawarcia przymierza pomiędzy królem węgierskim i niemieckim Zygmuntem Luksemburskim, a królem Polski Władysławem Jagiełłą. W traktacie lubowelskim strony uzgodniły także warunki pożyczki dla Luksemburczyka, który potrzebował pieniędzy na spór o Dalmację, prowadzony z Republiką Wenecką. Pożyczona została kwota 37 000 kop groszy praskich, czyli około 7,5 tony czystego srebra. Zastaw miast spiskich stanowił zabezpieczenie zwrotu pożyczki, która miała zostać zwrócona w tej samej wysokości i w tym samym miejscu, gdzie ją wypłacono czyli na węgierskim wówczas zamku w Niedzicy. W skład zastawu wchodziły: Lubowla wraz z zamkiem, Podoliniec i Gniazda oraz 13 miast spiskich wraz z przynależnymi do nich terenami. Z zastawionych terytoriów utworzono starostwo spiskie z siedzibą w Zamku Lubowlańskim, które jednak nie było zwarte terytorialnie i składało się z 5 enklaw. Ponieważ Węgry nie spłaciły pożyczki, wyrokiem sądu papieskiego z 1489, miasta spiskie pozostały przy Polsce aż do 1769 r. kiedy to na te tereny wkroczyły wojska austriackie.

Zygmunt Luksemburski, prawnuk Kazimierza Wielkiego


O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Tereny dzisiejszej Słowacji od XI w. wchodziły w skład Królestwa Węgierskiego jako tzw. Górne Wegry. Jak wiadomo relacje z naszym południowym sąsiadem, a tym samym także ze Słowacją były przez długie lata bardzo przyjazne, co znalazło nawet odzwierciedlenie w popularnym powiedzeniu "Polak, Węgier dwa bratanki". Sytuacja uległa zmianie w okresie istnienia państwa Czechosłowackiego, kiedy to Słowacja wzięła udział w ataku na Polskę w 1939 roku jako sojusznik III Rzeszy. 1 września 1939 roku premier ksiądz Josef Tiso wydał swoim oddziałom rozkaz zaatakowania Polski bez uprzedniego wypowiedzenia jej wojny, co motywował rzekomym zagrożeniem Słowacji przez armię polską. Armia słowacka pod dowództwem Ferdinanda Čatloša zaatakowała Polskę siłą trzech dywizji w kierunkach podhalańskim, nowosądeckim i bieszczadzkim. Po upadku naszego państwa w nagrodę Słowacja uzyskała kilkanaście wsi na Spiszu i na Orawie. Słowackie wojsko brało także udział w agresji Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r. Kiedy Trzecia Rzesza zaczęła przegrywać wojnę, w sierpniu 1944 wybuchło słowackie powstanie narodowe, które jednak do końca października zostało stłumione przez wojska niemieckie.

żołnierze słowaccy dekorowani przez Ferdynanda Čatloša po kampanii wrześniowej w Polsce


Słowacja - Tatry

Sierpień 2003

Studzienny Potok

Kilkudniowy wypad na Słowację był po wyjeździe do Czech naszą kolejną wspólną, wakacyjną przygodą. Zdecydowaliśmy się na podróż samochodem, aby być niezależnym od transportu publicznego i niepotrzebnie nie tracić czasu.

Ponieważ w trakcie poprzedniego wyjazdu zwiedzaliśmy zabytki, tym razem postawiliśmy na piekno natury Wysokich Tatr i Słowackich Rudaw. Wybór okazał się ze wszech miar udany i z pewnością te kilka dni aktywnego wypoczynku należy zaliczyć do udanych. Na koniec podróży dodaliśmy jeszcze wisienkę do tortu, zwiedzając przepiękną Dobszyńską Jaskinię Lodową. Nie dopisała tylko pogoda, ale na szczęście nie padało.

    Z  POWODU  ZMIAN  W  NASZYM  ŻYCIU,  ZDJĘCIA   PRZEDSTAWIAJĄCE  MARTĘ  ZOSTAŁY  NA  JEJ  ŻĄDANIE  USUNIĘTE !   


Dolina Staroleśna


schronisko Bilíka Wodospady Zimnej Wody pamiątkowa fotka potęga żywiołu Wodospady Zimnej Wody widok z rozdroża nad schroniskiem Rainera w drodze Dolina Staroleśna wspinaczka a kuku w drodze pamiątkowa fotka nie ma lekko Wyżni Harnaski Staw zasłużony odpoczynek Aparatura meteorologiczna koło schroniska Zbójnickiego

Dolina Staroleśna należy do największych dolin tatrzańskich w słowackich Tatrach Wysokich. Szlak wiodący doliną jest dość długi i chwilami nużący, ale trud wędrówki w pełni wynagradzają malownicze widoki. Z uwagi na ograniczenia czasowe zakończyliśmy wędrówkę w schronisku Zbójnicka Chata. Po zrobieniu pamiątkowych fotek i uzupełnieniu energii, wyruszyliśmy w drogę powrotną.


Słowacki Raj


widok na Spiskie Tomaszowce panorama okolicy Tomaszowski Widok przejście po metalowych podestach nurt Hornadu przełom Hornadu wiekowe jodły chyba czas odpocząć wodospad Strakov wąwóz Klasztorny zdobywca starodrzew strumyk perłowiec malinowiec łąka widok na Dobszynę zalew Palcmanská Maša szczęśliwe chwile

Słowacki Raj uznawany jest za jedno z najbardziej malowniczych miejsc za naszą południową granicą i nie ma w tym wiele przesady. Trekking urokliwymi wąwozami o stromych ścianach z wykorzystaniem metalowych platform, łańcuchów i drabinek zapewnił nam sporą dawkę adrenaliny. Jednak największe wrażenie zrobiła na nas zawieszona na wysokości 666 m skalna galeria o niezbyt chwytliwej nazwie Tomaszowski Widok.


Dobszyńska Jaskinia Lodowa


zabudowania wsi Stratena bocianie gniazdo kapliczka nowy gatunek nietoperza Dobszyńska Jaskinia Lodowa Trasa dla turystów formy lodowe tunel wydrążony w lodzie

Dobszyńska Jaskinia Lodowa ze względu na swoje piękno i unikatowe walory geologiczne została wpisana na listę światowego dziedzictwa Unesco. Lód utrzymuje się tutaj od tysięcy lat dzięki szczególnemu ukształtowaniu wnętrza, którego poziom opada od strony wejścia. Widoki wewnątrz jaskini są niesamowite, chociaż nie odzwierciedlają tego zdjęcia, które delikatnie mówiąc wyszły nam bardzo kiepsko.
Wasze komentarze: